projectes socials

Aqualogia

Títol: Aqualogia

Durada aproximada: 60 minuts

Edat: educació primària

Descripció: Frenar el canvi climàtic i fer un ús sostenible dels recursos són dos dels reptes principals de la nostra societat. Les aventures de l’equip d’Aqualogia permeten descobrir el vincle entre el canvi climàtic i l’aigua, i la seva relació amb el cicle natural i el cicle urbà. Mitjançant jocs i aplicacions interactives, aquest programa treballa els usos de l’aigua al centre escolar, l’arribada de l’aigua a les nostres llars i els tractaments que s’hi apliquen per potabilitzar-la i retornar-la posteriorment al medi en les millors condicions

Enllaç d’accés