projectes socials

Ciència de l’aigua

Títol: La ciència de l’aigua

Durada aproximada: Visualització de cada vídeo 4 minuts. Realització de cada experiment 15 minuts

Edat: públic familiar, educació primària, educació secundària

Descripció: Què, com, on, quan i per què són les preguntes que tot bon científic es fa sempre davant de qualsevol esdeveniment natural. “La ciència de l’aigua” convida a dur a terme aquesta tasca científica a casa amb experiments senzills relacionats amb l’aigua. “La ciència de l’aigua” és un conjunt de píndoles audiovisuals dinamitzades pel divulgador científic Dani Jiménez, en les quals s’experimenten les propietats de l’aigua i la manera com aquestes propietats afecten el medi ambient i el tractament per potabilitzar-la, depurar-la o transportar-la

Enllaç d’accés