projectes socials

UNES GOTES D’HISTÒRIA amb Enric Calpena

Títol: Unes gotes d’història

Durada aproximada: vídeos de 5 minuts.

Edat: públic general.

Descripció: Per a totes les civilitzacions, disposar d’aigua i saber-la gestionar ha sigut un repte i un desafiament que s’ha resolt a partir de la innovació, el coneixement i l’enginy. En el cas de l’entorn mediterrani, ha sigut un fet bàsic per la necessitat d’adaptació a un clima marcat per pluges irregulars i les dificultats per accedir a l’aigua abundant i de qualitat. Moltes persones han anat posant gotes d’enginy per fer possible l’accés a l’aigua. Avui aquest fet quotidià és possible gràcies a totes aquestes gotes que, al llarg de la història, han innovat.

Juntament amb el divulgador Enric Calpena, presentem Unes gotes d’història, una sèrie de vídeos curts amb els quals podràs descobrir com els petits avenços al llarg de la història han permès el desenvolupament humà a partir de la gestió de l’aigua.

Accedeix als vídeos