projectes socials

PROJECTES SOCIALS

Des de Fundació Agbar hem reforçat el nostre acompanyament i les actuacions que impulsem en aquest àmbit, apostant per l’increment del diàleg i les aliances amb entitats socials, amb l’objectiu de crear un impacte transformador per millorar la vida dels qui més ho necessiten. Ho hem fet donant suport a entitats amb trajectòries destacades en el tercer sector social que aporten propostes transformadores per incidir en les persones i col·lectius amb situacions més vulnerables dels municipis de l’àrea metropolitana i els districtes de Barcelona, posant èmfasi en 3 línies de treball: lluita contra la pobresa, ocupació de qualitat i oportunitats educatives.

25de lluita contra la pobresa
23 d'ocupació de qualitat
10 d'oportunitat educatives
5 altres  
14.889 persones beneficiàries directes de l'acció social

Lluita contra la pobresa

Oportunitats educatives

Ocupació de qualitat

Altres iniciatives i col·laboracions