projectes socials

PROJECTES SOCIALS

El 2019 hem volgut consolidar la gran majoria de les col·laboracions iniciades els dos anys anteriors amb entitats del tercer sector que actuen als municipis de l’àrea metropolitana i als districtes de Barcelona, on es concentren els percentatges més elevats de població amb dificultats socials i econòmiques. Així mateix, hem ampliat el suport que oferim a projectes socials transformadors als territoris més desfavorits, amb l’establiment de noves aliances i el llançament d’Emprèn Social, un programa propi de foment de l’emprenedoria social. D’aquesta manera, des del nostre compromís amb l’acció social hem donat suport a 63 projectes i a 7 iniciatives d’emprenedoria social que contribueixen a lluitar contra la pobresa, a fomentar l’ocupació de qualitat i a generar oportunitats educatives.

25de lluita contra la pobresa
23 d'ocupació de qualitat
10 d'oportunitat educatives
5 altres  
18.967 persones beneficiàries directes de l'acció social

Lluita contra la pobresa

Oportunitats educatives

Ocupació de qualitat

Altres iniciatives i col·laboracions