projectes socials

CASAL DELS INFANTS

Col·laborem en el projecte Vincles del Casal dels Infants, que promou espais materno-infantils de criança i suport per enfortir vincles familiars i comunitaris de mares i menors en situació de vulnerabilitat en el districte de Ciutat Vella de Barcelona.