projectes socials

Fundació Llars Compartides

Col·laborem en el projecte de Cohabitatge per a gent gran amb rendes baixes de la Fundació Llars Compartides, consistent a prestar atenció social i acompanyament en llars compartides per afavorir l'autonomia personal i millorar el benestar emocional de persones de més de 65 anys en situació de vulnerabilitat en els districtes de Nou Barris, Sant Martí i Gràcia de Barcelona.