projectes socials

Fundació Mambré

Col·laborem amb la Fundació Mambré per facilitar l'accés a un habitatge compartit i donar suport a processos de recuperació d'autonomia personal, afavorint la inclusió a l'àrea metropolitana de Barcelona.