projectes socials

Fundació Paliaclínic

Col·laborem amb la Fundació Paliaclínic per donar atenció domiciliària i suport psicològic en fases finals de vida de persones vulnerables, així com recursos per millorar la capacitat cuidadora de famílies de Barcelona.