projectes socials

INSERCOOP

Col·laborem en el projecte Pensa't, coneix-te, labora't de la Insercoop que millora l'ocupabilitat de joves en risc d'exclusió social, joves emigrats sols i joves extutelats, mitjançant itineraris d'inserció.