projectes socials

Associació Punt de Referència

Col·laborem en el projecte MentorHabilitats, de l'Associació Punt de Referència, que ofereix mentoria amb suport a l'estudi, orientació i treball en competències transversals, a joves en risc d'exclusió, per afavorir l'èxit educatiu i millorar l'ocupabilitat.