projectes socials

Fundació Carta de la Pau

Col·laborem amb el projecte Vitamina, de la Fundació Carta de la Pau, que capacita joves adolescents, per promoure accions socials que permetin la convivència i la cohesió social en barris i col·lectius en risc d'exclusió social. El programa treballa el lideratge ètic d'aquests joves desenvolupant-ne les seves habilitats socials en quatre eixos: personal, relacional, social emprenedor i de l'autonomia.