Emprèn Social - Fundació AGBAR

1ª edició Programa d’emprenedoria social

TIPOLOGIA DE CANDIDATURA

El projecte social a presentar és dut a terme per...
(Selecciona una opció)

Persones emprenedores individuals

Una persona o grup de persones emprenedores que desitgen iniciar un projecte d’emprenedoria social, i encara no estan constituïts legalment com a organització. Les persones que treballen de manera autònoma són considerades emprenedores individuals.

Organitzacions sense ànim de lucre i/o de l’economia social

Organitzacions sense ànim de lucre (principalment associacions i fundacions) i/o de l'Economia Social(1) legalment constituïdes que volen iniciar una nova línia de negoci social o volen millorar la sostenibilitat d'un projecte social en marxa amb menys de 3 anys de antiguitat.

Empresa jove

Empreses legalment constituïdes amb menys de tres anys d'antiguitat, que volen iniciar una nova línia de negoci social sense ànim de lucre i que compleixen amb les característiques de microempresa(2).

(1) Definides per la Llei 5/2011, de 29 de març, d'Economia Social, com per exemple: fundacions, associacions, cooperatives, societats laborals, Centres Especials d'Ocupació, Empreses d'Inserció, altres.
(2) Menys de 10 treballadors, facturació o balanç menor a 2 M€, com a màxim el 25% del capital pot estar en mans d'una altra empresa que no respongui a la definició de microempresa.