projectes socials

projectes cultura i educació

La Fundació Agbar neix com a centre d’estudis i investigació amb l’objectiu de contribuir a generar i transmetre coneixement de l’aigua per mitjà de la recerca, l’educació, la divulgació i la publicació de treballs, entre d’altres activitats. Actualment la vocació es tradueix en un compromís consolidat amb la promoció de la cultura de l’aigua en totes les seves dimensions i en l’educació i la sensibilització ambiental a través del Museu de les Aigües, entre d’altres.

47.849 visites al Museu de les Aigües
35.366 infants i joves participants en programes educatius

Promoció de la cultura de l'aigua

Activitats educatives

Preservació i difusió del patrimoni

Altres iniciatives i col·laboracions