projectes socials

PROJECTES SOCIALS

Des de la Fundació Agbar tenim el propòsit de millorar la qualitat de vida de les persones i el seu entorn, aportant propostes transformadores i generant impacte real a través de les nostres actuacions. Reconeixem l’experiència i la capacitat de les entitats que treballen al territori, apostem pel diàleg i la col·laboració com a estratègia per afrontar els grans reptes que tenim al davant d’una manera més eficaç. A més, apostem per la promoció de la cultura i l’educació a través del canal principal, el Museu de les Aigües.

21 de lluita contra la pobresa
16 d'ocupació de qualitat
9 d'oportunitat educatives
4 altres  
17.982 persones beneficiàries directes de l'acció social

Lluita contra la pobresa

Oportunitats educatives

Ocupació de qualitat

Altres iniciatives i col·laboracions