projectes socials

ACTIVITATS EDUCATIVES

A la Fundació Agbar oferim un catàleg d'activitats educatives en diferents formats, que anem ampliant progressivament, per difondre la cultura de l'aigua i fomentar-ne els valors que hi estan associats, com el respecte al medi ambient, l'ús responsable i la sostenibilitat.

Aquest àmbit d'intervenció inclou 3 programes per a centres escolars i 5 propostes d'activitats d'educació en el lleure per a grups d'infants i joves de diferents edats apuntats a casals d'estiu. També hem contribuït a la formació acadèmica de cicles superiors relacionada amb la gestió ambiental i de l'aigua.

El nostre compromís social pel que fa a les activitats educatives s'ha concretat en la implicació en nous projectes per potenciar l'interès per la ciència de joves en situació de vulnerabilitat, així com en accions de suport per afavorir un accés inclusiu a propostes culturals adreçades a centres escolars.

Coneix el programa d’activitats del Museu de les Aigües