projectes socials

Fundación Carta de la Pau

Colaboramos con el proyecto Vitamina, de la  Fundació Carta de la Pau, que capacita joves adolescents, per romoure accions socials que permetin la convivència i la cohesió social en barris i col·lectius en risc d'exclusió social. El programa treballa el lideratge ètic d'aquests joves desenvolupant les seves habilitats socials en quatre eixos: personal, relacional, social emprenedor i de l'autonomia.