projectes socials

PATRONAT

 • President i patró delegat
  • Felipe Campos Rubio
 • Patrons vocals
  • Jose Guerra Cabrera
  • Ciril Rozman Jurado
  • Jorge Manent Codina
  • Sandra Llobell Pagès
  • Catalina Balseiro Río
  • Nerea Plaza Martínez
 • Director no patró
  • Eduard Pallejà i Sedó
 • Secretarino patró