projectes socials

HISTÒRIA

La Fundació Agbar es va crear el 1961 com a Centre d'Estudis i Investigació de l'Aigua, per la Societat General d'Aigües de Barcelona juntament amb altres empreses. El 1985 se'n va fer el càrrec la Societat General d'Aigües de Barcelona i el 1998 va adoptar la denominació actual de Fundació Agbar.

L'objectiu del Centre d'Estudis i Investigació de l'Aigua era l'estudi dels problemes relacionats amb l'aigua i la seva indústria en diferents línies de treball, com promoure activitats documents i divulgatives de caràcter científic, entre d'altres, objectius que al llarg dels temps s'han adaptat al context social del seu territori.

Actualment des de Fundació Agbar tenim el propòsit de millorar la qualitat de vida de les persones i el seu entorn, aportant propostes transformadores i generant impacte real a través de les nostres actuacions. Reconeixem l'experiència i la capacitat de les entitats que treballen al territori, apostem pel diàleg i la col·laboració com l'estratègia més eficaç per afrontar els grans reptes genera la societat. A més, apostem per promoure la cultura i l'educació a través de de la nostra eina principal, el Museu de les Aigües. Per això treballem amb dos eixos principals, el compromís amb l'acció social i amb la cultura i l'educació.

Tornar