projectes socials

TRANSPARÈNCIA

A la Fundació Agbar, entitat sense ànim de lucre que no rep subvencions, tenim com a principi bàsic la transparència i la rendició de comptes de la nostra activitat davant la societat. Per aquest motiu, posem a disposició tota la documentació relativa a la nostra activitat.

Al 2017, l'entitat independent Fundación Compromiso y Transparencia ens ha situat en la categoria de màxima transparència del rànquing en la seva anàlisi més recent sobre el compliment de 19 indicadors als webs de 75 fundacions empresarials.

Carta fundacional i Estatuts

Carta fundacional del 1985

Descarregar

Estatuts

Descarregar

Bon Govern

Codi de Bon Govern

Descarregar

Codi Ètic

Descarregar

Metodologia d'avaluació dels projectes

Descarregar

Codi d'inversions

Descarregar

PLA D'ACTUACIÓ I MEMÒRIES D'ACTIVITATS

Pla d'actuació Fundació Agbar 2017-2020

Descarregar

Memòria d'activitats 2018

Descarregar

Memòria d'activitats 2017

Descarregar

Memòria d'activitats 2016

Descarregar

Memòria d'activitats 2015

Descarregar

INFORMACIÓ ECONÒMICA

Comptes anuals del 2022 i informe d'auditoria

Descarregar

Comptes anuals del 2021 i informe d'auditoria

Descarregar

Comptes anuals del 2020 i informe d'auditoria

Descarregar

Comptes anuals del 2019 i informe d'auditoria

Descarregar

Comptes anuals del 2018 i informe d'auditoria

Descarregar

Comptes anuals del 2016 i informe d'auditoria

Descarregar

Comptes anuals del 2015 i informe d'auditoria

Descarregar

Comptes anuals del 2014 i informe d'auditoria

Descarregar

Comptes anuals del 2013 i informe d'auditoria

Descarregar

Comptes anuals del 2012 i informe d'auditoria

Descarregar

Comptes anuals del 2011 i informe d'auditoria

Descarregar

Comptes anuals del 2010 i informe d'auditoria

Descarregar

Comptes anuals del 2009 i informe d'auditoria

Descarregar

EQUIP DIRECTIU

Equip Directiu Fundació Agbar

Descarregar
Tornar