22 Febrer 2018
La Fundació Agbar presenta el Pla Director 2017-2020 que reforça les línies d’actuació per als col·lectius més vulnerables

La prioritat de la Fundació Agbar serà, a més de seguir col·laborant en diversos projectes amb entitats del tercer sector social, impulsar-ne de nous en la lluita contra la pobresa i el foment de l’ocupació de persones en risc d’exclusió social, així com l’ampliació de les oportunitats educatives de les persones més desfavorides. Concretament, amb les entitats següents:

- El Llindar: projecte d’itineraris personals d’experiència professional

- Mans a les Mans: projecte “Un pas endavant”.

- Associació Educativa Itaca: projecte Inserjove d’inserció social.

- Fundació Bonanit: projecte d’atenció a persones sense llar.

- Trinijove: projecte del Centre d’Art Social  Comunitari.

- Fundació Sardà Pujades: escola especial Mare de Déu de Montserrat.

- Fundesplai: projecte d’inserció laboral Jove Valor Cornellà.

- Pere Tarrés: beques per a colònies infantils destinades a famílies amb dificultats socioeconòmiques.

- Hàbitat3: programa d’acompanyament a la inserció laboral de persones en risc d’exclusió, projecte d’habitatge Casa Bloc.

El Patronat de la Fundació Agbar ha acordat també seguir potenciant el nostre compromís amb la cultura i l’educació en l’àmbit de l’aigua i la protecció del medi ambient.

Fes clic aquí per la Memòria 2017