projectes socials

TRANSPARÈNCIA

A la Fundació Agbar, entitat sense ànim de lucre que no rep subvencions, tenim com a principi bàsic la transparència i la rendició de comptes de la nostra activitat davant la societat. Per aquest motiu, posem a disposició tota la documentació relativa a la nostra activitat.

El 2017, l'entitat independent Fundación Compromiso y Transparencia ens ha situat en la categoria de màxima transparència del rànquing en la seva anàlisi més recent sobre el compliment de 19 indicadors als webs de 75 fundacions empresarials.

Carta fundacional i Estatuts