27 Juny 2019
La Fundació Agbar llança la primera edició del programa EMPRÈN SOCIAL

La Fundació Agbar llança la primera edició de EMPRÈN SOCIAL, un programa d’emprenedoria social que té com a objectiu ajudar a tots aquells projectes emprenedors que tinguin vocació en la transformació social. La iniciativa va dirigida a projectes o idees sostenibles en l’àmbit econòmic i social, els quals plantegin solucions per millorar la societat i la qualitat de vida de les persones que viuen a l’àrea metropolitana de Barcelona.

Podran inscriure’s al programa tots aquells emprenedors, empreses joves o entitats que presentin projectes que tinguin com a primer objectiu contribuir a la resolució d’algun d’aquests tres reptes socials: fomentar l’ocupació de persones en situació o risc d’exclusió social; lluitar contra la pobresa i oferir oportunitats educatives.

La Fundació Agbar oferirà als projectes seleccionats formació en el seu àmbit, assessorament expert i visibilitat social per consolidar els seus models de negoci i el seu impacte social. El programa EMPRÈN SOCIAL es durà a terme, del 14 d’octubre del 2019 al 20 de març del 2020, a través de sessions participatives, pràctiques i adaptades als participants, amb grups de treball col·laboratius, i també mitjançant l’acompanyament individual, amb un assessorament personalitzat.

Tots els interessats podran inscriure els seus projectes a partir del proper 8 de juliol fins al 8 de setembre de 2019.

Aquestes són les dates clau del Programa:

-          Període d’inscripció: 8 de juliol al 8 de setembre del 2019

-          Procés de selecció: 9 de setembre al 8 d’octubre del 2019

-          Duració del Programa: 14 d’octubre del 2019 al 20 de març del 2020