15 Juliol 2019
La Fundació Agbar signa convenis de col·laboració amb la Fundació Casa Sant Josep de Tarragona i la Fundació Bonanit

La Fundació Agbar ha signat avui dos convenis de col·laboració, un amb la Fundació Casa Sant Josep per a la Infància de Tarragona, i l’altre amb la Fundació Bonanit. Aquestes dues accions s’emmarquen dintre del compromís de la Fundació Agbar en la promoció de l’equitat social i la millora de vida de les persones.

 “Els dos convenis estan dintre de la nostra línia d’acció social, des de la qual, la Fundació Agbar te el compromís de treballar de forma conjunta amb entitats socials del territori per tal de millorar la situació de vulnerabilitat que es troben moltes persones”, ha explicat Eduard Pallejà, director de la Fundació Agbar.

Fundació Casa Sant Josep de Tarragona

La Fundació Agbar i la Fundació Casa Sant Josep per a la Infància de Tarragona, entitat adherida a la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla, han signat un conveni de col·laboració en el programa ‘procés d’emancipació de joves tutelats i extutelats: els pas a la vida adulta. “Aquest programa permet que els joves que finalitzin l’estada en un dels pisos i sol·liciten seguir amb l’acompanyament dels educadors i educadores rebin allò que anomenem seguiment en el medi”, ha explicat Joan Aregio Navarro, gerent de l’Àrea Social de la Fundació Casa Sant Josep de Tarragona. “Així, des de la distància i amb una perspectiva diferent, l’equip acompanya i assessora el jove en els aspectes que requereixi”.

La Fundació Casa Sant Josep de Tarragona és una entitat sense ànim de lucre que té per  objecte l’atenció d’infants, adolescents i joves en situació de desprotecció o risc social, posant al seu abast recursos d’acolliment, educatius d’integració familiar i social.

Fundació BONANIT

La Fundació Agbar i la Fundació BONANIT han acordat la col·laboració en el projecte ‘Un sostre per tothom’  en el qual es vol oferir un espai necessari per al descans físic i psíquic a les persones sense llar o en situació de precarietat. “La iniciativa ‘Un sostre per tothom’ busca garantir la integritat física de la persona, la higiene personal, l’alimentació, i informar, orientar,  assessorar sobre els serveis i proporcionar acompanyament”, ha expressat Antoni Coll Gilabert, president de la Fundació BONANIT.

La Fundació BONANIT treballa des del 2006 en donar una solució per a les persones  ‘sense llar’ a Tarragona. El projecte que desenvolupa la Fundació BONANIT contempla l’atenció integral a les persones en situació de desemparament i sense llar, amb l’objectiu d’aconseguir fer una reducció de danys i evitar l’empitjorament de la seva situació personal.