12 Setembre 2019
El Museu de les Aigües formarà part de la Xarxa Global de Museus de l'Aigua de la UNESCO

La xarxa global de Museus de l'Aigua cimenta la seva activitat en l'educació i la recerca, seguint el fixat en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides i les activitats del Programa Hidrològic Internacional (IHP) de la UNESCO. Creat en 1975, el IHP és l'únic pla intergovernamental dedicat a la recerca de l'aigua, la gestió dels recursos hídrics, l'educació en sostenibilitat i la conscienciació.

El Museu de les Aigües, que aquest any celebra la seva 15 aniversari, està situat en les instal·lacions de la Central Cornellà d'Aigües de Barcelona, responsables del subministrament d'aigua de gran part de la ciutat de Barcelona i àrea metropolitana i que s'han mantingut en funcionament de manera ininterrompuda des de 1909. El Museu té un ric patrimoni industrial i arquitectònic, en el qual destaca l'històric edifici modernista construït per l'arquitecte Josep Amargós o la recent reconstrucció de la cascada que Antoni Gaudí va dissenyar per a la Casa Vicens.

Actualment, la Xarxa Global està integrada per més de 60 institucions i té una audiència combinada d'aproximadament 5 milions de visitants per any. Cada institució membre té la seva pròpia visió i un enfocament divers i particular respecte a l'aigua, en relació amb les activitats educatives, culturals i científiques. A més, representen un patrimoni únic, mostrant les diferents cultures de l'aigua que s'han desenvolupat a tot el món: des d'oasi en el desert fins a camps en terrasses, molins d'aigua, vies fluvials, aqüeductes, fonts i artefactes de recol·lecció de pluja