5 Juny 2019
628.979 GRÀCIES!!!

Aigües de Barcelona va fer una aposta per posar en valor un dels seus principals elements patrimonials, la Central Cornellà, transformant-la parcialment en un museu i un equipament cultural obert a la ciutadania per explicar l’abastament d’aigua a l’àrea metropolitana de Barcelona.

El 2019 és un any ple de canvis i noves iniciatives que ens fan mirar amb molta il·lusió al futur! Hem obert una nova part del jardí que permet conèixer l’aigua en un espai molt singular, envoltats dels pous que l’extreuen de l’aqüífer. L’espai ens permet parlar de grans temes relacionats, com són el clima, el paisatge, la sostenibilitat, el territori i el Baix Llobregat. En aquest àmbit hem reconstruït la Cascada que Antoni Gaudí va projectar a la Casa Vicens de Barcelona, una nova joia del patrimoni de l’aigua català.

L’exposició oberta el 2004 també ha canviat, i incorpora nous mòduls interactius per conèixer el cicle urbà de l’aigua i la seva relació amb l’àrea metropolitana de Barcelona.

Tot i els canvis, el Museu manté la seva essència, un espai on es pot veure un patrimoni històric i una central d’impulsió moderna que continua fent la mateixa funció que fa 110 anys.

Durant aquest any hem posat en marxa nous projectes en l’àmbit educatiu. L’Aigua de Barri és un projecte de Ciència Ciutadana de cocreació i basat en la participació. El projecte Intergeneracional busca la creació de vincles de llarga durada amb la comunitat. Els dos projectes ens permeten obrir-nos a les noves línies educatives.

No volem tancar el repàs sense destacar el projecte d’Amics del Museu, que implica treballadors d’Aigües de Barcelona de diferents generacions per tal d’incloure la seva experiència i vivències a fer possible que l’aigua arribi a totes les aixetes de l’àrea metropolitana de Barcelona. 

Wednesday, 5. June 2019