projectes socials

ACTIVITATS EDUCATIVES

A la Fundació Agbar oferim un catàleg d'activitats educatives en diferents formats, que anem ampliant progressivament, per difondre la cultura de l'aigua i fomentar els valors que hi estan associats, com el respecte al medi ambient, l'ús responsable i la sostenibilitat.

Aquest àmbit d'intervenció inclou 3 programes per a centres escolars i 5 propostes d'activitats d'educació en el lleure per a grups d'infants i joves de diferents edats apuntats a casals d'estiu. També hem contribuït a la formació acadèmica de cicles superiors relacionada amb la gestió ambiental i de l'aigua.

El nostre compromís social pel que fa a les activitats educatives s'ha concretat en la implicació en nous projectes per potenciar la motivació en l'aprenentatge, la vocació científica envers l'aigua, la ciutat i el medi ambient.

Coneix el programa d’activitats del Museu de les Aigües